Prawo

Prawo inwestycji budowlanych

Kiedy kupujemy lub budujemy dom musimy dowiedzieć się jakie przepisy nad obowiązują. Jest to ważne, ponieważ każdy dokument podpisywany przy okazji inwestycji budowlanych powinien zgadzać się z przepisami. Kiedy już otrzymamy wszelkie pozwolenia, projekty itp. przychodzi czas, w którym zaczynamy budowanie. Warto sprawdzić w jaki sposób powinna wyglądać umowa o roboty budowlane. Bezwzględnie musimy ją podpisać z ekipą.
Kodeksy

Konsultacje inżynierskie a fidic

Pochodząca z Francji organizacja fidic wymieniana jest wśród pozarządowych federacji, honorowanych przez ONZ oraz Bank Światowy jak i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Głównym celem, jaki stawiany jest przez fidic, jest promowanie ogólnych spraw oraz zadań stawianych przed stowarzyszeniami członkowskimi. Biorąc pod uwagę obowiązujące dziś prawo własności nieruchomości można zaobserwować zmiany w jego egzekwowaniu, szczególnie jeśli przeanalizuje się dane prawo w czasie zmieniających się w naszym kraju ustrojów.