woda

Jakie zadania ma kierownik budowy?

Jednym z zadań inwestora w okresie stawiania domku jest znalezienie jednostki, która piastować będzie misję kierownika budowy. Chodzi o osobę o adekwatnych uprawnieniach do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej.
Budujący dom może naturalnie powierzyć realizację robót budowlanych wykonawcy, jaki zaangażuje kierownika budowy, zaś budujący dom tylko zaakceptuje daną osobę na tym stanowisku.