Pokój dzienny

Sposoby na własne lokum

Praktycznie od półwiecza mamy kłopoty z liczbą dostępnych mieszkań. Powodów tego stanu rzeczy jest parę – od wypływających z naszej historii po ekonomiczne. Ta pierwsza – wiadomo II Wojna Światowa. Przedsięwzięcia wojenne unicestwiły dużą część zasobów mieszkaniowych. Niestety, później nastąpiły czasy, kiedy obowiązujące wówczas założenia ekonomiczne hamowały rozwój budownictwa. Budowało się co prawda nowe mieszkania, jednak mało skutecznie. Ilość mieszkań nie nadążała za popytem. I tak już zostało do czasów współczesnych, tyle że aktualnie powody tegoż stanu rzeczy są cokolwiek różne.