Pokój dzienny

Sposoby na własne lokum

Praktycznie od pół wieku mamy problemy z mieszkaniami. Powodów tego stanu rzeczy jest parę – od wynikających z naszej historii po ekonomiczne. Powód pierwszy – wiadomo II Wojna Światowa. Postępowania wojenne unicestwiły znaczną część zasobów lokalowych. Niestety, później nadeszły czasy, gdy obowiązujące wówczas założenia gospodarcze hamowały rozwój budownictwa. Stawiało się wprawdzie nowe bloki, jednak mało skutecznie. Ilość kwater nie nadążała za potrzebami. I tak już pozostało do czasów współczesnych, z tym że obecnie powody takiego stanu rzeczy są cokolwiek inne.