woda

Jakie zadania ma kierownik budowy?

Jednym z obowiązków inwestora w okresie wznoszenia domu jest znalezienie osoby, która piastować będzie misję kierownika budowy. Idzie o osobę o odpowiednich upoważnieniach do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej.
Budujący dom może rzecz jasna powierzyć realizację prac budowlanych wykonawcy, jaki zaangażuje kierownika budowy, a inwestor tylko zaaprobuje daną osobę na owym stanowisku.

Do zadań kierownika budowy przynależy, m.in. zorganizowanie budowy jak też zarządzanie budową obiektu budowlanego sposobem zgodny z regulacjami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownika budowy ma obowiązek prowadzić dziennik budowy, zatroszczyć się o tabliczkę informacyjną jak też ogłoszenie zawierające dane dotyczące ochrony zdrowia. Do tego kierownik powinien odpowiednio asekurować plac budowy – OLSZEWSCY FIRMA BUDOWLANA S.C..
woda
Źródło: pixabay.com
Kierownik budowy musi: złożyć oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy razem z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do ISZ a także decyzji o nadaniu upoważnień budowlanych. , przejąć plac budowy. W oświadczeniu wrocławski kierownik budowlany podaje, iż zna przepisy ustawowe o realizowaniu robót budowlanych, świadomy jest ciążącej na jego funkcji odpowiedzialności zawodowej, czy prace budowlane przewyższą trzydzieści dni roboczych, czy zatrudnionych przy pracach będzie sporzej aniżeli 20 osób, czy zakres prac przekroczy pięćset osobodni, podaje również organ który udzielił lub orzekł posiadane przez niego upoważnienia budowlane.

Co więcej podaje jaką budową kierowania się podejmuje, w którym miejscu położoną, a również numer stosownej działki, na jakiej budowa będzie prowadzona. Wrocław jest miastem, w którym bez kłopotu odnajdziesz kierownika budowy.