Jakie zadania ma kierownik budowy?

Jednym z zadań inwestora w trakcie budowania domku jest znalezienie jednostki, jaka piastować będzie misję kierownika budowy. Chodzi o jednostkę o odpowiednich upoważnieniach do piastowania samodzielnej funkcji technicznej.
Budujący dom może oczywiście powierzyć realizację robót budowlanych wykonawcy, jaki zatrudni kierownika budowy, zaś budujący dom jedynie zaakceptuje daną osobę na owym stanowisku.