Jakie zadania ma kierownik budowy?

Jednym z obowiązków inwestora w czasie wznoszenia budynku jest znalezienie jednostki, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy. Chodzi o jednostkę o stosownych uprawnieniach do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej.
Inwestor może naturalnie powierzyć realizację robót budowlanych wykonawcy, który zatrudni kierownika budowy, zaś budujący dom jedynie zaaprobuje konkretną osobę na tym stanowisku.