instrukcja przeciwpożarowa

Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego

Prowadzenie działalności, oprócz zdolności biznesowych, wymaga niemało
cierpliwości. Załatwianie wielu przewidzianych prawem zadań absorbuje masę czasu. Wystarczy napomknąć o procedurach związanych z rejestracją firmy. Nastręcza ona niemało biegania od okienka do okienka. Już po zarejestrowaniu firmy możemy spodziewać się cyklicznych inspekcji przeciwpożarowych, szczególnie jeśli nasza aktywność związana jest z wytwórczością półproduktów łatwo zapalnych czy też w naszej jednostce przebywają znaczne ilości ludzi.

gaśnica
Autor: Tonnerre Lombard
Źródło: http://www.flickr.com

Można się wówczas spodziewać szybkiej kontroli. Kto może dokonać podobnych kontroli? A więc jeśli chodzi o ppoż Warszawa, inspekcji takich może dokonać tylko upoważniony przez dowodzącego PSP w Stolicy strażak czy inna powołana przez niego osoba. Niezależnie od tego czy będzie to inspekcja ppoż w Warszawie czy też innej miejscowości, inspektor musi poinformować właściciela firmy kontrolowanej o przewidywanych czynnościach na tydzień przed dokonaniem kontroli (w nadzwyczajnych wypadkach na trzy dni przed inspekcją).

Kontroler sprawdzi szerokość i sposób oznakowania korytarzy ewakuacyjnych, zobaczy czy drzwi ewakuacyjne są nie są zagrodzone, przeprowadzi kontrolę gaśnic pod względem formalno-prawnym. Na pewno zostaniemy przywołani do okazania pisma zwanego instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Inspektor sprawdzi poprawność tego dokumentu, jego aktualność (na dokument ten składają się między innymi mapki sytuacyjne). Spisaniem wspomnianej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zajmują się wyspecjalizowane firmy. Aby przygotować ten dokument trzeba wybranej firmie dostarczyć stosownych informacji, takich jak dokumentacja stanu technologicznego budynku, czy też dane na temat prowadzonej działalności oraz o możliwych strefach zagrożonych wybuchem.

O ile są dostępne projekty, rysunki techniczne budynku – również i one.

W dzisiejszych czasach dostęp do aktualnych informacji jest niesamowicie istotny, zatem przeczytaj wpis z www, ponieważ mówi on o zbliżonej kwestii.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określa między innymi lokalizacje zbiórki w razie konieczności ewakuacji, definiuje sposoby postępowania w wypadkach zagrożenia wybuchem itp..

Aby dostać ekstra wiadomości o tej tematyce przenieś się do kolejnej witryny. W niej zapewne zaciekawi Cię najnowsza treść.

Zapisy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego normują też zasady konserwacji i termin kontroli technicznych urządzeń jak też infrastruktury przeciwpożarowej.