Opisujemy obszerne prawa każdego radcy prawnego

Normy praktykowania zawodu radcy prawnego normuje ustawa. Zgodnie z definicją zawartą w przepisach wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. W ostatnim czasie radcy prawni zyskują coraz to więcej praw. Zarówno radca prawny jak i adwokat udzielają pomocy jurydycznej w podobnym zakresie. Wyłączną różnością jest to, że radca prawny Wrocław nie ma możliwości być obrońcą w kwestiach karnych i w postępowaniu w przedmiotach o wykroczenia finansowe.

radca

Autor: Blaues Sofa
Źródło: http://www.flickr.com
Przepis o radcach prawnych dostarcza możność udzielania pomocy prawnej także w ramach stosunku pracy, w przeciwieństwie do ustawowego zakazu udzielania w tej odmianie pomocy prawnej przez adwokata. Pomoc prawna oferowana przez radcę prawnego ma na celu kuratelę interesów osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych na rzecz jakich jest ona pełniona. Polega przede wszystkim na udzielaniu rad prawnych, tworzeniu opinii prawnych, występowaniu przed sądami i urzędami w roli pełnomocnika z wielu dziedzin prawa, np.: http://lexperts.pl/specjalizacje/prawo-cywilne/isana na listę radców prawnych i złożyć przyrzeczenie. O wpis na taką listę jest w stanie się ubiegać osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i zdobyła miano magistra.

Czy masz ochotę poznać prezentowane zagadnienie? Jeżeli tak, to kliknij w rekomendowany link, a na pewno odnajdziesz takie dane, które okażą się bardzo przydatne.

Radca prawny nie może być pozbawiony praw publicznych, mieć całkowitą zdolność do czynności prawnych i posiadać przebytą aplikację radcowską razem ze złożonym sprawdzianem.Radca prawny Wrocław może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Adwokaci natomiast mogą pełnić swój fach tylko w drodze indywidualnej działalności gospodarczej, bądź jako wspólnik spółki.

prawo

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Radca prawny podobnie jak mecenas jest zobligowany prawnie zatrzymać w sekrecie wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej – można zobaczyć tutaj. Radca prawny pełni swój zawód nie tylko ze sumiennością wynikającą z informacji prawniczej, lecz też z zasad etyki radcy prawnego. W świetle tych reguł wykonywanie zajęcia nakłada na radcę prawnego obligacje o charakterze prawnym i etycznym wobec wszystkich interesantów, lecz też sądu.