prawnik

Prestiż, wysokie zarobki i niezbyt dobry odbiór społeczny. Blaski i cienie zawodu prawnika.

Prawo jest sferą życia, która w znakomitej większości ludzi wzbudza silne uczucia. Wpływa na to parę kwestii. Pierwszym z nich jest sposób oceniania jurystów przez ludzi. Już sam początek kariery zawodowej przyszłych mecenasów, prokuratorów i sędziów bywa różnie oceniany. Z jednej strony studia na prawie uznawane są za najcięższe, a jednocześnie za najbardziej renomowane. Uczniowie liceów, chcący uprawiać zawody związane z prawem już od pierwszych tygodni nauki koncentrują się przede wszystkim na tych przedmiotach egzaminu dojrzałości, które zapewniają udział w procesie rekrutacyjnej na ten kierunek.