Kamień naturalny, granit

Jakie tworzywa mineralne i kamień użytkowy kupić?

Skorupa ziemska jest obfita w rozmaitego typu substancje, które dzięki ich wydobyciu służą ludziom pod różnymi postaciami. Surowce mineralne to przeróżne kopaliny uzyskiwane z powierzchni litosfery, bądź wydobywane spod jej przestrzeni. O tym co zawiera skorupa ziemska rozstrzyga klimat. Ogromny wpływ na powstawanie przeróżnych złóż ma płynność temperatury i ciśnienia atmosfery, oraz opady atmosferyczne, a także aktywność wód, ich ruch, skład chemiczny i transport tworzywa skalnego.