Kamień naturalny, granit

Jakie tworzywa mineralne i kamień użytkowy kupić?

Powłoka ziemska jest dostatnia w przeróżnego typu substancje, jakie dzięki ich wydobyciu służą ludziom pod przeróżnymi postaciami. Surowce mineralne to różnorodne kopaliny uzyskiwane z nawierzchni litosfery, czy też wydobywane spod jej powierzchni. O tym co mieści skorupa ziemska rozstrzyga klimat. Duży wpływ na formowanie rozmaitych złóż ma wahanie temperatury i ciśnienia powietrza, także opady atmosferyczne, a także działanie wód, ich ruch, skład chemiczny i transport tworzywa skalnego.