Kodeksy

Konsultacje inżynierskie a fidic

Pochodząca z Francji organizacja fidic wymieniana jest wśród pozarządowych federacji, honorowanych przez ONZ oraz Bank Światowy jak i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Głównym celem, jaki stawiany jest przez fidic, jest promowanie ogólnych spraw oraz zadań stawianych przed stowarzyszeniami członkowskimi. Biorąc pod uwagę obowiązujące dziś prawo własności nieruchomości można zaobserwować zmiany w jego egzekwowaniu, szczególnie jeśli przeanalizuje się dane prawo w czasie zmieniających się w naszym kraju ustrojów.