Kodeks cywilny

Odprawy emerytalne zawsze muszą okazać się być regulowane

Każdy pracownik odchodzący na emeryturę musi otrzymać odpowiednie wynagrodzenie, dlatego właśnie powinniśmy przypilnować, żeby wciąż znać ilość pracowników, którym należy się w danym roku emerytura i aby zawsze powiedzieć, jaką kwotę pieniędzy powinniśmy dla nich posiadać.
Na odprawy emerytalne pieniądze muszą być już wcześniej przygotowane
Powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy pracownik już wcześniej powie, w którym czasie będzie mógł przejść na wymarzoną emeryturę, a co się z tym wiąże, my także musimy o tym się dowiedzieć.