wnętrze mieszkania

W jaki sposób uchronić swą własność w Internecie?

Niedługo po tym, kiedy Archimedes szybko wyszedł z krzykiem z wanny i rozpoczął biec po ulicach Syrakuz, powinien pójść do urzędu patentowego oraz zastrzec swe znalezisko. Co prawda działał na zlecenie króla Hierona II i w takim wypadku nie był zmuszony obawiać się o duplikat, lecz jak twierdzi powiedzenie strzeżonego Pan Bóg pilnuje.
Niestety osób chętnych na czyjeś dobro nie brakowało kiedyś oraz nie brakuje do dzisiaj.
Prawo

Prawo inwestycji budowlanych

Kiedy kupujemy lub budujemy dom musimy dowiedzieć się jakie przepisy nad obowiązują. Jest to ważne, ponieważ każdy dokument podpisywany przy okazji inwestycji budowlanych powinien zgadzać się z przepisami. Kiedy już otrzymamy wszelkie pozwolenia, projekty itp. przychodzi czas, w którym zaczynamy budowanie. Warto sprawdzić w jaki sposób powinna wyglądać umowa o roboty budowlane. Bezwzględnie musimy ją podpisać z ekipą.
Kodeksy

Konsultacje inżynierskie a fidic

Pochodząca z Francji organizacja fidic wymieniana jest wśród pozarządowych federacji, honorowanych przez ONZ oraz Bank Światowy jak i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Głównym celem, jaki stawiany jest przez fidic, jest promowanie ogólnych spraw oraz zadań stawianych przed stowarzyszeniami członkowskimi. Biorąc pod uwagę obowiązujące dziś prawo własności nieruchomości można zaobserwować zmiany w jego egzekwowaniu, szczególnie jeśli przeanalizuje się dane prawo w czasie zmieniających się w naszym kraju ustrojów.